ส่วนผสมอาหารจีน

นิทรรศการ FIC หลังจากกว่า 20 ปีของการเพาะปลูกและการพัฒนา ได้กลายเป็นโลกที่มีชื่อเสียง ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระดับสูงสุดของความเป็นสากล การทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมมากที่สุดของนิทรรศการแบรนด์วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม เพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศมาก FIC ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม

ZH6.jpg


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว